Reference

Referenční projekty oddělení projekce

LHOIST ,Malaysia, Tapah
Mlýnice uhlí a energetické hospodářství vápenky
      DPS        2016, 2015  
           

Fluorit s.r.o., Teplice
Mletí a třídění surovin

  DPS   2016, 2015  
           

SANEX a.s., Romania, Cluj
Rozprašovací sušení a doprava lisovacích hmot

  DPS   2015  
           

Kaolin Motajica, Bosna a Hercegovina
Výrobní závod

  IS   2015  
           

LBK Benkovac, Chorvatsko
Výroba suchých maltových směsí

  IS   2015  
           

LAUFEN s.r.o., Znojmo
Skladovací hala IV.

  DSP, DPS   2015  
           

Lasselsberger s.r.o., Rakovník
Linka F5

  DPS   2015  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D II Doprava lisovací hmoty

  DPS   2015  
           

Lasselsberger s.r.o., Borovany
Čištění spalin

  DSP   2015  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D II Rozprašovací sušení a kontimletí

  DÚR   2015  
           

Cínovecká deponie, a.s.
Cínovecká deponie, separační linka          

  DÚR, DPS   2015  
           

SANAKA, a.s., Horní Slavkov
Separační linka

  DÚR   2015  
           

Prefa Brno, a.s.
Výrobní hala 11, 12 

  DPS, DSP   2015  
           

LHOIST, Malaysia, Tapah
Mlýnice uhlí a energetické hospodářství vápenky 

  DSP   2014  
           

Sokolovská Uhelná, a.s., Vřesová
N27 Intenzifikace dopravních cest SHP

  DSP, DPS   2014  
           

Sokolovská Uhelná, a.s., Lom Jiří
Úprava vynášecího mostu VM21

  DPS   2014  
           

LB MINERALS s.r.o., Halámky
Výroba živců K70Ž25                          

  DSP, DPS   2014  
           

RINA CZ s.r.o., Nýřany
Modernizace míchání, dávkování a skladování surovin                    

  DPS   2014  
           

P-D Refraktories a.s., Březina
Instalace kompaktoru    

  DSP, DPS   2014  
           

KERAMOST, a.s., Prunéřov
Instalace linky lehčených steliv

  DSP, DPS   2014  
           

LAUFEN, s.r.o., Znojmo
Skladovací hala III.

  DSP, DPS   2014  
           

KMK Granit, a.s., Krásno
Úpravna živců

  DPS - 3D   2013  
           

GEMER-CAN s.r.o., Rožňava
Úpravňa tetraedritových rúd      

  PPÚR, POPD - 3D   2013  
           

LB MINERALS s.r.o., Halámky
Třídění živců

  DPS, ZD   2013  
           

Pórobeton Ostrava a.s.
Modernizace závodu                   

  DPS   2013  
           

Lasselsberger s.r.o., RAKO III
Míchání a barvení glazur

  DPS, Ohlášení   2013  
           

Fritscher Brno, s.r.o.
Modernizace a dostavba OC UNION

  DSP   2013  
           

Třinecké železárny a.s., Třinec
Vykládací stojany kyseliny sírové 

  DPS   2013  
           

Lázně Františkovy Lázně
Přípravna slatiny

  DPS   2013  
           

Sokolovská Uhelná, a.s., Lom Jiří
Úprava vynášecích mostů

  DPS   2013  
           

Sklopísek Střeleč s.r.o.
Mokrá magnetická separace písku

  DPS - 3D   2013  
           

Kotouč Štramberk s.r.o.
Nová vápenka

  DSP + ZD   2013  
           

Sklopísek s.r.o., Střeleč
Magnetická separace a čištění písku

  Studie - 3D   2012  
           

SANEX a.s., Romania, Cluj
Sklad surovin a mletí surovin

  DSP, ZD - 3D   2012  
           

SEEIF Ceramic, a.s., Rájec - Jestřebí
Pasportizace závodů ČR

  DJP   2012  
           

SEEIF Ceramic, a.s., Rájec - Jestřebí
Instalace míchací linky

  DJP - 3D   2012  
           

IKO Slovakia s.r.o., Senica
Výroba kanadských šindelů

  DPS - 3D   2012  
           

Slovmag s.r.o., Lubeník
Briketizační linka

  DPS, DSP   2012  
           

Slovmag s.r.o., Lubeník
Linka MgOC

  DPS, DSP   2012  
           

Sklopísek s.r.o., Střeleč
Třídění a sušení písku

  DJP - 3D   2012  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D I Kalibrační linka

  DJP   2012  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D I Snížení energetické náročnosti

  DJP   2012  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D II Linka S4

  DJP   2012  
           

KERAMOST a.s., Prunéřov
Instalace linky s kompaktorem

  RP   2012  
           

LAUFEN, s.r.o., Znojmo
Skladovací hala

  DJP   2011  
           

Ecoinvest, s.r.o. Příbram
Inovace a modernizace drtící stanice

  DJP    2011  
           

ZORKA s.p.p. Srbsko
Kolejová doprava

  DJP   2011  
           

ČLUZ, a.s. Nové Strašecí
Pokročilé materiály pro stavebnictví a průmysl

  DJP   2011  
           

ALTA Rusko
Úpravna křídy

  DJP   2011  
           

Sklopísek s.r.o., Střeleč
Instalace drtiče

  DJP   2011  
           

REFRASIL s.r.o., Třinec
Linka hmot a žárobetonů

  DJP   2011  
           

SLOVMAG a.s., Lubeník
Rekonstrukce MgOC linky

  DSP, DPS   2011  
           

SLOVMAG a.s., Lubeník
Briketovací linka

  DSP, DPS   2011  
           

LB CEMIX, Rusko
UFA, pastové omítky

  DJP   2011  
           

VORTEX s.r.o., Praha
AM Ostrava, čištění spalin

  DJP   2011  
           

OHL ŽS Rusko, Novoaljtajsk
Cihelna

  DJP   2011  
           

LAUFEN s.r.o., Znojmo
Kompletační a expediční sklad

  DJP   2010  
           

DALKIA Kolín, a.s.
Sklad paliva v DKO

  DSP, PD   2010  
           

Sokolovská Uhelná a.s., Vřesová
Intenzifikace mletí SHP

  DSP, PD   2010  
           

Lasselsberger, s.r.o., Chlumčany
D I Kontimletí

  DJP   2010  
           

LHOIST ČR s.r.o.
Vápenka Čertovy schody, třídící věž II 

  DPS   2010  
           

LB CEMIX s.r.o., Čebín
Čistírna odpadních vod

  DJP   2010  
           

Saint-Gobain Weber Terra-Nova, Prostějov
Výroba maltových směsí

  DSP, DPS   2010  
           

Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
D II Kalibrační linka    

  DJP   2010  
           
Lasselsberger s.r.o., Chlumčany
Míchání past
  DJP   2010  
           

Regutec, s.r.o., Němčičky
Revitalizace výrobního areálu

  DPS   2010  
           

REFRASIL, s.r.o., Třinec
ČŘVLÚS

  DPS   2010  
           

P-D Refraktories a.s., Březina
Sušení jílů

  DJP   2009  
           

BOHEMIA MACHINE s.r.o., Světlá nad Sázavou
Výroba skla

  DÚR, DSP   2009  
           
Lavimont a.s., Vietnam, Dong-Hoi
Plavírna kaolinu
  DJP   2009  
           

Lavimont a.s., Vietnam, Dong-Hoi
Výrobna nátěrových hmot

  DJP   2009  
           

ŽPSV a.s., Litice
Rekonstrukce lomu

   Studie    2009  
           

Heineken ČR a.s., STAROBRNO
Kanalizace spodního nádvoří

  DJP   2009  
           

UICK Rusko, Učaly
Úprava zlatého koncentrátu

  DJP   2009  
           

UICK Rusko, Učaly
Úpravna stříbrné vody

  DJP   2009  
           

MKZ a.s., Rájec - Jestřebí
Sklad big bagů

  DJP   2009  
           

Lasselsberger Rusko
UFA, Vykládání surovin

  DJP   2009  
           

Lasselsberger s.r.o.
RAKO III, Instalace linka F4

  DJP   2009  
           

SAKO Brno
Spalovny Brno, trafostanice

  DJP   2009  
           

Heineken ČR a.s., STAROBRNO
Akustické úpravy

  DJP    2009  
           

EUROVIA a.s., SSŽ Chornice
Rekonstrukce lomu

  DPS   2009  
           

UICK Rusko, Učaly
Výroba cementu a vápna

  DSP, DPS   2009  
           

Sokolovská Uhelná a.s., Vřesová
Doprava uhelného multiprachu

  DSP, DPP   2009  

 

 

Realizované dodávky průmyslu stavebních hmot

SUAS a.s. ,Vřesová                                  
N27 Intenzifikace dopravních cest SHP
realizováno 2014-2015
      dodavatel        3 mil.Kč  
           
SEEIF Ceramic a.s. Rájec Jestřebí                          
Přípravna hmot, Úprava sil
realizováno 2014
  dodavatel   10 mil.Kč  
           
SGWT a.s. ,Prostějov                              
Dodávka Výrobní závod SMS
realizováno 2011-2012
  dodavatel   33 mil.Kč  
           
DALKIA Kolín, a.s..                                  
Sklad paliva v DKO
realizováno v roce 2010
  dodavatel   9  mil. Kč  
           
Beton Brož, s.r.o.                                   
Navažovací linka Masa-Henke
realizováno v roce 2009
  dodavatel   4  mil. Kč  
           
P-D Refraktories                                  
Žárovzdorné materiály
realizováno v roce 2009
  dodavatel   13  mil. Kč  
           
AVIR UNION  Dubí u Teplic                                                        
Rudolfova Huť – Kmenárna
realizace v roce 2001
  generální dodavatel   23 mil. Kč  
           
ZPC PRZYSUCHA (POLSKO)       
Odležárna surovin
realizace v roce 2001
  generální dodavatel   25 mil. Kč  
           

 

KEMAT SKALNÁ       
Homogenizační sklady KAREL
realizace v roce 2000

  generální dodavatel   28 mil. Kč  

 

Realizované stavby pozemního stavitelství a ocelových konstrukcí

Město Brno,                                                   
Rekonstrukce parku Koliště - vodotrysky
lavičky  - realizováno v roce 2014
      Výroba + dodávka        2,6 mil.Kč  
           
Město Brno,                                                               
Rekonstrukce parku Koliště - Pět kašen a
šachové stolky - realizováno v roce 2013
  Výroba   0,8 mil.Kč  
           
Heineken ČR a.s., Pivovar Starobrno                                 
Nosné konstrukce klimatizace
realizováno v roce 2013
  projekt a dodávka OK   0,8 mil.Kč  
           
Kovoplazma s.r.o., Modřice                                       
Výrobní hala Skladové hospodářství
realizováno v roce 201
  projekt a dodávka OK   0,9 mil.Kč  
           
Kovoplazma s.r.o., Modřice                                        
Výrobní hala
realizováno v roce 2012
  projekt a dodávka OK   2,6 mil.Kč  
           
Heineken ČR a.s., Pivovar Starobrno                                 
Zvedací zařízení
realizováno v roce 2012
  projekt a dodávka OK   0,3 mil.Kč  
           
Komfort a.s., Bieblova19,21, Brno                                 
realizováno v roce 2010-2011
  projekt a dodávka OK   2,5 mil.Kč  
           
AVUS, RD Kanice, ocelový krov                               
realizováno v roce 2010
  projekt a dodávka OK   0,05 mil.Kč  
           
Heineken ČR a.s., Pivovar Starobrno                                 
Ocelová konstrukce jeřábové dráhy
realizováno v roce 2010
  projekt a dodávka OK   0,1 mil.Kč  
           
Bytový dům Bieblova, Brno                                                
realizováno 2009
  projekt a dodávka OK   3,1 mil.Kč  
           

 

 

 

Hledat

Produkty