Projekce a dodávky

Neustále se rozvíjející oblastí činnosti firmy je projektování, dodávky a engeneering investičních celků v oblasti výroby stavebních hmot.
Oddělení firmy TVAR COM zabývající se projekční činností vzniklo z pracovníků bývalého KERAMOPROJEKTU Brno s.p. a je dnes výhradním vlastníkem této ochranné známky.

 

borovany-susarna-bigPro vybrané činnosti (dle stavebního zákona), máme zajištěné oprávnění k výkonu těchto činností u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Při práci je důsledně využíváno výpočetní techniky, čímž je zajištěna možnost předávání podkladů, technického řešení a v neposlední řadě i kompletních projektů v digitální formě, resp. investorem zvoleném nosiči dat. Největší důraz klademe na včasnost a kvalitu poskytovaných služeb, která je založena na osobním přístupu k zákazníkům, vysoké odbornosti a zkušenostech realizačních pracovníků, tento tým zahrnuje samozřejmě i realizátory dnes zcela nezbytných automatických systémů řízení.

Pro moderní řízení je nezbytné vybavit výrobní zařízení automatizovanými řídícími systémy a prvky MaR. Dosáhne se tím nejen vyšší kvalitu výrobků, úsporu energie a svého času, uvolníte kapacitu pracovníků obsluhy,kontroly a údržby, ale navíc lze získat i data pro podnikový informační systém. Dokonalým monitorováním dat navíc získáte základ pro certifikaci dle ISO 9000.

Systém sběru a předzpracování monitorovaných dat běžně řešíme na bázi soustavy modulárních systémů programovatelných automatů ( PLC - Programable Logic Controller), renomovaných firem např. Siemens, Allen Bradley, Bernecker & Cihelna2Rainer apod., certifikovaných dle ISO 9001.

Systémy jsou volně konfigurovatelné, což umožní optimální řešení a nechává otevřenou cestu pro růst základní konfigurace (rozložení investic na etapy). Budoucí rozšíření stávající sestavy je pak zcela bezproblémové.
Rozsáhlé možnosti komunikace a otevřenost systémů umožňuje nasazení také v kombinaci s jinými i stávajícími systémy.

 

 

 

Hledat

Produkty

Projektování ve 3D

projektovani

Realizace

realizace