Přejezdové panely

TVAR COM, spol. s r. o., Brno, vyrábí a dodává pro systém UNIS a UNIS-L železobetonové panely. Panely se používají budování železničních přejezdů a přechodů na všech druzích železničních tratí.

Naše firma je výrobcem železobetonových panelů pro konstrukční  typové řady UNIS  a UNIS L , které sestávají z :

  • železobetonových panelů vnitřních (uložených uvnitř koleje)
  • železobetonových panelů vnějších (uložených vně koleje)
  • prefabrikovaných závěrných zídek

Panely jsou uloženy na patách kolejnic prostřednictvím elektricky izolovaných kloubových nosníků.
Provedení elektrické izolace plně eliminuje korozní vlivy prostředí a zajišťuje stálou funkčnost kloubového spoje po celou dobu životnosti přejezdové konstrukce.
Systém uložení panelů a rozměry dílců jsou u typových řad UNIS I UNIS-L shodné, obě typové řady se liší pouze nosností jednotlivých částí konstrukce.

Systém je použitelný :

  • pro tratě s rozchodem 1435, 1520 a 1524 mm
  • pro všechny typy kolejnic včetně žlábkových - typu kolejnice je přizpůsoben tvar kloubového nosníku, ostatní dílce jsou shodné
  • pro svršek s pražci dřevěnými i betonovými s rozdělením 600 mm - konstrukce není ve styku s pražci
  • do přechodnic, vzestupnic i oblouků
  • pro jedno, dvou i vícekolejné tratě
  • pro kolejnice s úklonem 1:20 i 1:40 - přejezdová konstrukce se s úklonem kolejnice nemění, poloha paty kolejnice je v přejezdové soustavě kompenzována přestavením polohy kloubu nosníku vůči zádlažbovému panelu.
  • Přejezdovou  konstrukci lze dodat s různými délkami panelů vnějších dle požadavků na stupeň její rozebíratelnosti (zejména s ohledem na pracovní průjezdný profil traťové mechanizace). Za tím účelem se panely vnější vyrábí v rozsahu délek od 850 mm do 1700 mm.

 

 IMG 8195       IMG 8216       IMG 8235

Další informace naleznete na www.prejezdyunis.maxtron.cz

 

 

Hledat

Produkty